سافت استارتر چیست؟

سافت استارتر (راه انداز نرم) همانطور که از نام آن مشخص است برای راه اندازی نرم الکتروموتور AC طراحی شده است. همواره راه اندازی الکتروموتورها (بخصوص در توان بالا) یکی از مسائل مهم در صنعت بوده است. به طور معمول یک الکتروموتور AC در صورتی که مستقیم به شبکه برق سه فاز متصل شود در زمان راه اندازی اولیه جریانی در حدود 6 تا 7 برابر جریان نامی خود از شبکه می کشد.
این مقدار جریان مشکلات بسیاری را نظیر ایجاد تنش مکانیکی و الکتریکی بر روی الکتروموتور، تنش جریانی و حرارتی بر فیوزها و فیدرها، کاهش سطح ولتاژ در شبکه برق و تاثیر سوء بر عملکرد تجهیزات جانبی و ….. ایجاد میکند.
به منظور کاهش این جریان روش های راه اندازی متنوعی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
روش راه اندازی ستاره – مثلث، استفاده از اتوترانسفورماتور، مقاومت متغیر در مدار روتور از جمله روش های عموما قدیمی راه اندازی محسوب می شوند که به علت عدم بازده و کیفیت مناسب جای خود را به سافت استارتر داده اند. همانند اکثر روش های  راه اندازی در سافت استارتر نیز کنترل سطح ولتاژ مبنای کار قرار گرفته است بدین شکل که تریستورها با افزایش تدریجی ولتاژ در یک بازه زمانی مشخص از افزایش ناگهانی جریان در زمان راه اندازی جلوگیری کرده و مقدار آن را به 2 تا 3 برابر جریان نامی کاهش میدهد. از دیگر مزایای استفاده از سافت استارتر میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
از دیگر مزایای استفاده از سافت استارتر میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

سافت استارتر چیست؟

  • تنظیم زمان راه اندازی
  • تنظیم سطح ولتاژ راه اندازی
  • تنظیم محدوده جریان راه اندازی
  • امکان توقف نرم
  • تنظیم زمان توقف نرم
  • حفاظت الکتروموتور در برابر اضافه جریان ، اضافه بار و …..

در ادامه تفاوت سافت استارتر دوفاز با سه فاز را خواهیم خواند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟