نکات کلیدی در سیستم محرکه و ترمز ایمنی آسانسور

نکات کلیدی در سیستم محرکه و ترمز ایمنی آسانسور

نکات کلیدی در سیستم محرکه و ترمز ایمنی آسانسور , ترمزهای ایمنی آسانسورها در صورت قطع برق ساختمان و یا قطع سیستم کنترل آسانسور باید به صورت

Read more

9 مرحله طراحی و اجرا آسانسور

9 مرحله طراحی و اجرا آسانسور , جهت نصب آسانسور ارتفاع چاله مورد نیاز از کف چاله آسانسور تا کف طبقه اولین توقف آسانسور حداقل باید 19cm باشد

Read more
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟